PORTABLE DUAL SIDED SCRAP CRUSHING DEVICE: MANUALLY OPERATED

Inventors

DR ATUL BABBAR, DR. ANKIT SHARMA, MRS. HARSHITA BHARGAVE , MR. AMRINDER SINGH UPPAL, DR. VIKAS DHAWAN, MR. VISHAL DHIMAN, DR. BHARGAV PRAJWAL PATHRI, DR. SURESH KUMAR C, MR. SAMEER SHESHRAO GAJGHATE, PROF. (DR.) SWAPAN BHAUMIK, MR. MOHIT DHIMAN, MR. VIDYAPATI KUMAR, MR. JONTY MAGO, MR. RAJ AGARWAL

Patent File Number - 2021105724        Patent File Date - 17/08/2021